هدف سازنده این بلاگ یا کانال زناشویی کمک کردن به سواد ارتباط جنسی و کمتر شدن آمار طلاق در ایران می باشد.

کانال تلگرام زناشویی هیچ خطری به هیچ قشری ندارد و هیچ فیلم مثبت 18 در کانال ثبت نمیشود فقط جهت آگاهسازی درباره آموزش جنسی همسران زوجین ایرانی ایجاد شده است.

جهت ورود به کانال کلیک کنید.